ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

  Αξιότιμοι συνάδελφοι (κυρίες και κύριοι) όπως μας είναι γνωστό από 1/1/2024,οι συντάξεις μας (εθνική και ανταποδοτική ) αυξήθηκαν κατά 3%.

1)         Πλην όμως σε όσους:

α) Το ποσό της αύξησης, μηνός Ιανουαρίου 2024, είναι μεγαλύτερο του θετικού ποσού της συνολικής προσωπικής διαφοράς μηνός Δεκεμβρίου 2023, το ποσό της συνολικής προσωπικής διαφοράς, από 1/1/2024 έχει εξαληφθεί , είχαν ΜΙΚΡΗ ΑΥΞΗΣΗ.

β) Το ποσό της αύξησης μηνός Ιανουαρίου 2024, είναι μικρότερο του θετικού ποσού της συνολικής προσωπικής διαφοράς μηνός Δεκεμβρίου 2023, από 1/1/2024 ολόκληρο το ποσό της αύξησης συμψηφίστηκε και το ποσό της συνολικής προσωπικής διαφοράς, που έμεινε εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι την εξάλειψή του σε επόμενες, ανάλογα με το ύψος αυξήσεις.

γ) Το ποσό της σύνταξης (Εθνική +Ανταποδοτική) μηνός Δεκεμβρίου 2023 πλησιάζει τα 1.400€ ή τα 1.700€ ή τα 2.000€ ή τα 2.300€ ή τα 2.600€ ή τα 2.900€ ή τα 3.200€ ή τα 3.500€, το ποσοστό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων(Ε.Α.Σ) ΑΥΞΗΘΗΚΕ ανάλογα κατά 3% ή κατά 2% ή κατα 1%, με αποτέλεσμα σε αρκετούς συνταξιούχους το ποσό της  παρακράτησης της Ε.Α.Σ να αυξηθεί δυσανάλογα και το πληρωτέο ποσό της σύνταξης ή να μειωθεί ή να μην αυξηθεί καθόλου ή να αυξηθεί λίγο , με αποτέλεσμα το ποσό της σύνταξης να μειωθεί και να μην αυξηθεί καθόλου ή να αυξηθεί πολύ λίγο.

2)            Κατόπιν των ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη μας και σχετικές απορίες σας, που μας τέθηκαν υπόψη, θεωρήσαμε σκόπιμο να αναφέρουμε ,ενδεικτικά, τα κατωτέρω παραδείγματα:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

            1)   Για τον προσδιορισμό του ποσού της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.), λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης (Εθνική + Ανταποδοτική) και το ποσοστό της Ε.Α.Σ που αντιστοιχεί ,ήτοι: για συντάξεις από 0-1400,00 0%, για συντάξεις από 1400,01-1700,00 3%, για συντάξεις από 1700,01-2000,00 6%, για συντάξεις από 2000,01-2300,00 7%, για συντάξεις από 2300,01-2600,00 9%, για συντάξεις από 2600,01-2900,00 10% , για συντάξεις από 2900,01-3200,00 12%, για συντάξεις από 3200,01-3500,00 13% και για συντάξεις  από 3500,01 και άνω 14%. Για την Α κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της Ε.Α.Σ , δεν μπορεί να υπολείπεται των 1400,00€. 

     2)   Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αποστρατευτεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία, παρακρατείται επιπλέον Ε.Α.Σ, αφού πρώτα από το ποσό της σύνταξης  αφαιρεθεί η  προηγούμενη παρακράτηση, κατά ποσοστό 6%για συντάξεις από 1700,01-2300,00€, 8% για συντάξεις από 2300,01-2900,00 και 10% για συντάξεις από 2900,01 και άνω . Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1700,00€.

          3)   Για τον προσδιορισμό του ποσού της κράτησης Υγειονομικής Περίθαλψης,  λαμβάνεται υπόψη το ποσό σύνταξης (Εθνική + Ανταποδοτική) αφού αφαιρεθεί το ποσό της παρακράτησης  Ε.Α.Σ, κατά ποσοστό 6%.

Συμπληρωματικά σας πληροφορούμε ότι κατόπιν ενεργειών των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών των  Ένοπλων Δυνάμεων προς τον Υπουργό Εργασίας, τα ποσοστά της παρακράτησης Ε.Α.Σ. θα επανακαθοριστούν επ’ωφελείας μας.

Για τυχόν  περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους Σμχους ε.α. Αθανάσιο Πάνο τηλ 6983506600 και Δημήτρη Κοντοβά τηλ 6983500618.

Υ.Γ: Συνάδελφοι που είχαν προσφύγει σε αγωγή, στο ελεγκτικό συνέδριο, για την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ), όπως και για την μείωση της σύνταξης τους, βάσει του Ν.4093/12, άρχισαν να εισπράττουν έντοκα τα αχρεωστήτως παρακρατηθέντα.

 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια