ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής των Ε.Δ.Για την στελέχωση του Σώματος προβλέπεται η ίδρυση τμήματος Πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.).

Η απόκτηση τεχνογνωσίας , η αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας εμπειρίας από προσωπικό των ΕΔ στη διαχείριση και το σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων, προσδίδει  σημαντική προστιθέμενη αξία, σην αποτρεπτική δυνατότητας της χώρας,  δεδομένου  ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναδειχθεί ως ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που διαθέτουμε για την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων και τη διασφάλιση της ειρήνης.\

ΠΗΓΗ  ΥΠΕΘΑ


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια