ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκλογές ΕΑΑΑ


Υποψήφιοι για τις εκλογές για το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ

Το ΔΣ της ΕΑΑΑ στην υπ’ αριθμ.  34/3-9-2018 τακτική  του συνεδρίαση του ( θέμα 3ον  ) ενέκρινε ως νόμιμες όλες της υποβληθείσες   αιτήσεις υποψηφιότητας. Συγκεκριμένα έκρινε νόμιμες τις κατωτέρω αιτήσεις υποψηφιότητας:

Α/Α

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

1

Βορρόπουλος

Γεώργιος

Απτχος (Μ) ε.α.

2

Καββούρης

Σπύρος

Απτχος (Ι) ε.α.

3

Καραδήμας

Γεώργιος

Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

4

Κωστάκος

Μιχαήλ

Υπτχος (Ι) ε.α.

5

Μπούφης

Θεοδώρος

Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

6

Παπαδόπουλος

Μιχαήλ

Απτχος (Ι) ε.α.

7

Σαραφίδης

Νικόλαος

Υπτχος (Ι) ε.α.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

1

Αυγερινός

Δημήτριος

Υπτχος (ΜΤ) ε.α.

2

Καραδήμας

Γεώργιος

Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

3

Μπούφης

Θεοδώρος

Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

4

Σαραφίδης

Νικόλαος

Υπτχος (Ι) ε.α.

5

Χρήστου

Παύλος

Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ  Δ.Σ / ΕΑΑΑ

1

Αλβανός

Νικόλαος

Ασμχος (ΤΤΗ) ε.α.

2

Αμουτζόπουλος

Ιωάννης

Σμχος  (ΤΕΑ) ε.α.

3

Αναγνωστάκης

Κωνσταντίνος

Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α.

4

Ανδρικόπουλος

Ανδρέας

Σμχος  (ΤΜΑ) ε.α

5

Αυγερινός

Δημήτριος

Υπτχος ( ΜΤ ) ε.α.

6

Γονατάς

Γεώργιος

Επγος (ΤΜΑ) ε.α.

7

Δημητριάδης

Παναγιώτης

Απτχος (Ι) ε.α.

8

Δήμου

Δημήτριος

Σμχος  (ΤΕΦ) ε.α.

9

Διαμαντής

Θεόδωρος

Επγος (ΤΤΗ) ε.α.

10

Δορυφόρος

Μιχαήλ

Ταξχος (Ε) ε.α.

11

Καρβουνιάρης

Ευστάθιος

Σγός  (ΤΤΗ) ε.α.

12

Κοντοβάς

Δημήτριος

Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.

13

Κουλούρης

Γεώργιος

Επγος  (ΤΤΗ) ε.α.

14

Κρανιάς

Ιωάννης

Ασμχος (Ρ) ε.α.

15

Μανιώτης

Δημήτριος

Επγος (ΤΣΕ) ε.α.

16

Μπουμπάρας

Ιωάννης – Ελευθέριος

Σμχος (ΤΕΑ) ε.α.

17

Ντούβλης

Ηλίας

Σγος (ΥΔΚ) ε.α.

18

Πάνος

Αθανάσιος

Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.

19

Πλατάνας

Πιέρρος

Σμχος  (ΤΜΑ) ε.α.

20

Σαραφίδης

Νικόλαος

Υπτχος (Ι) ε.α.

21

Σβάρνας

Ηλίας

Σμχος (ΤΕΦ) ε.α.

22

Σπηλιωτόπουλος

Βασίλης

Σγος  (ΤΣΕ) ε.α.

23

Φαλτάιτς

Δημήτριος

Σμχος (ΤΤΗ) ε.α.


Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

Ο χρήστης Ιωάννης Μανομενίδης είπε…
Προσωπικά, βλέποντας τους υποψηφίους με ενοχλεί που ορισμένοι επιθυμούν μόνο τη θέση του Προέδρου - αντιπροέδρου, ενώ δεν δέχονται να είναι απλά μέλη. Υπό την έννοια αυτή και χωρίς να τους γνωρίζω προσωπικά θα επιλέξω τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο από τους 2-3 που είναι πρόθυμοι να μας υπηρετήσουν από οποιαδήποτε θέση τους επιλέξουμε, ακόμη και από τη θέση του απλού μέλους. Τους ευχαριστώ και τους συγχαίρω για το ενδιαφέρον τους.
Αυτή είναι μία πρώτη σκέψη που κάνω, όσον αφορά προέδρους και αντιπροέδρους. Για τις θέσεις των λοιπών μελών έχουμε θεωρώ πολλές επιλογές και αρκετό χρόνο για να τις σκεφθούμε.
Ας ευχηθούμε να εκλεγούν όσοι θα έχουν ειλικρινές ενδιαφέρον για να υπηρετήσουν τον θεσμό (κι όχι την αυτοπροβολή) και να έχουν διάθεση συνεργασίας, να είναι μία ομάδα συμπαγής και λειτουργική.